26.357

Onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaalDit wetsvoorstel wijzigt de Destructiewet in verband met de kosten van onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal.

De aanbieders zullen de kosten voor het ophalen, vervoeren, voorbewerken en het verbranden, begraven of op andere wijze onschadelijk maken van dit materiaal moeten betalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 1999 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 december 1998

titel

Wijziging van de Destructiewet in verband met de kosten van onschadelijkmaking van gespecificeerd hoog-risico-materiaal

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De wijziging heeft vooral betrekking op de financiële gevolgen van de uitvoering van de EG-beschikking nr. 97/534/EG die reeds eerder in werking is getreden.

Onder hoog-ricico-materiaal wordt verstaan de schedel met inbegrip van de hersenen, de ogen, en de tonsillen en het ruggemerg van runderen, schapen en geiten die meer dan een jaar oud zijn, en de milt van schapen en geiten.


Documenten