26.364

Samenvoeging gemeenten Bergen, Egmond, SchoorlDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl integraal samen. De nieuw te vormen gemeente Bergen heeft ongeveer 32.000 inwoners.

De gemeenten hebben het initiatief genomen tot een vrijwillige samenvoeging. Doel is een nieuwe gemeente te vormen die beter in staat zal zijn de noodzakelijke dienstverlening naar de burger toe te handhaven en nieuwe taakvelden aan te kunnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 8 juni 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 317 van 29 juli 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 367 van 31 augustus 1999.


Kerngegevens

ingediend

28 december 1998

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari 2000.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via