26.528

Grenswijziging tussen Deventer en Gorssel alsmede provinciegrens tussen Overijssel en GelderlandDit voorstel wijzigt de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland.

De grenscorrectie strekt ertoe ten behoeve van de toekomstige realisering van een bedrijventerrein Epse-noord, grondgebied van de gemeente Gorssel aan de gemeente Deventer over te dragen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om, met het oog op een doelmatig grensbeloop, grondgebied van de gemeente Deventer aan de gemeente Gorssel toe te voegen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 november 1999 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks en SGP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 1999 aangenomen. De fracties GroenLinks, OSF, SGP en RPF/GPV is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 555 van 21 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 1999

titel

Wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via