26.686

Kaderwet militaire pensioenenHet wetsvoorstel geeft een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel.

Met de komst van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) wordt een pensioenstructuur opgezet waarin de aanspraken van militairen op invaliditeits- en nabestaandenpensioenen worden genormaliseerd en overgeheveld van het Ministerie van Defensie naar het ABP.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 37 van 30 januari 2001.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 1999

titel

Vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten