26.698

Bestuursrechtelijke boeten in de WarenwetHet wetsvoorstel wijzigt de Warenwet met het oog op de introductie van de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument.

Dit voorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt "Handhaving door bestuurlijke boeten" (23.400, nr. 48).

Door de bestuurlijke boete wordt snellere sanctionering ten aanzien van overtreders mogelijk. Het voorstel omschrijft ook een aantal gevallen die vanwege de ernst van de overtreding uitsluitend strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 oktober 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 1999 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 1999

titel

Wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via