26.705

Opvanginstrument levensverzekeraarsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (23.199) en bevat een opvangregeling die polishouders een betere bescherming biedt voor het geval een levensverzekeraars in financiële problemen raakt.

Hiermee kan een naamloze vennootschap worden opgericht die door de Verzekeringskamer kan worden verplicht tot herverzekering of overname van de verzekeringsportefeuille. De regeling kan worden gebruikt als andere toezichtinstrumenten geen of onvoldoende effect hebben en de portefeuille nog levensvatbaar wordt geacht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 73 van 15 februari 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 652 van 21 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

26 augustus 1999

titel

Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde een opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten