26.800 IXB

Begroting Financiën 2000Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het Ministerie van Financiën.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 12 oktober 1999 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 19 van 16 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2000 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten