26.800 VI

Begroting Justitie 2000Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2000 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

1 januari 2000 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten