26.832

Afsluiting betalings- en effectenafwikkelsystemen op 31 december 1999Dit voorstel bevat maatregelen ter voorkoming van aansprakelijkheidsstelling van kredietinstellingen en andere financiële instellingen in verband met het sluiten van het betalingssysteem van de Europese Centrale Bank TARGET op 31 december 1999.

Het betalingssysteem van De Nederlandsche Bank (TOP) en andere systemen die met TARGET samenhangen dienen dan ook te worden gesloten. De sluiting van TARGET is uit zekerheid om storing als gevolg van een millenium-probleem te voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 november 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 589 van 30 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

30 september 1999

titel

Bepalingen ter vrijwaring van kredietinstellingen en andere financiële instellingen tegen aansprakelijkheid in verband met maatregelen die samenhangen met sluiting van betalings- en effectenafwikkelsystemen op 31 december 1999

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, indien nodig met terugwerkende kracht tot 30 december 1999


Documenten