26.839

Verfijning begrip telecommunicatiediensten Wet omzetbelastingDit voorstel wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968 om het begrip telecommunicatiediensten voor de omzetbelasting aan te passen overeenkomstig richtlijn 1999/59/EG inzake BTW en telecommunicatiediensten.

Het voorstel is een voortzetting van de nu toegepaste regeling die voorkomt dat telecommunicatiediensten met BTW belast worden in het land waar de aanbieder van de dienst is gevestigd, terwijl nu de plaats van vestiging van de afnemers bepalend is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 569 van 28 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 1999

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verfijning definitie telecommunicatiediensten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2000


Documenten