26.870

Aanpassing enkele onderdelen (vormgeving) van de Pensioen- en UitkeringsraadDit voorstel past de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) aan aan de Aanwijzigingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen. Daarnaast worden enkele wijzigingen van wetstechnische aard aangebracht.

De PUR bleek op een aantal punten niet aan de Aanwijzingen te voldoen; ondermeer de verkrijgbaarheid van het financieel (jaar)verslag, de openbaarheid van bestuurvergaderingen en een evaluatiebepaling bleken niet adequaat geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 december 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 januari 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 november 1999

titel

Wijziging van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van wetstechnische en van ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten