26.872

Vereenvoudiging implementatie internationale verplichtingenDit wetsvoorstel wijzigt de Sanctiewet 1977, de In- en uitvoerwet (Iuw) en de Wet op de economische delicten. Tekortkomingen in deze wetten worden opgeheven.

Deze tekortkomingen betreffen zowel de grondslag, wat betreft de Sanctiewet, en - wat betreft de Sanctiewet en de Iuw - de procedure om verplichtingen die voortvloeien uit verdragen of uit bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties te implementeren.

De wijziging van de Wet economische delicten is overwegend technisch-redactioneel van aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 maart 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 april 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 1999

titel

Wijziging Sanctiewet 1977 en van de In- en uitvoerwet tot vereenvoudiging van de implementatie van internationale verplichtingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via