26.890

Verdrag met Roemenië over binnengekomen personenDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de overeenkomst betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen (Trb. 1995, 155)PDF-document.

Hiermee wordt de medewerking verzekerd van de Roemeense autoriteiten bij de terugkeer van Roemenen, nadat op basis van de Vreemdelingenwet is beslist dat zij hun illegale verblijf moeten beëindigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 52 van 6 februari 2001.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2000

titel

Goedkeuring van de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb. 1995, 155)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten