26.969

Samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en HorstDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Broekhuizen en Horst en bijna de gehele gemeente Grubbenvorst samen tot de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.

Dit voorstel is het gevolg van een al in 1996 door de betrokken gemeenten tot uiting gebrachte wens gedrieën een nieuwe start te maken. De provincie Limburg heeft het initiatief van de gemeenten gehonoreerd en een herindelingsprocedure gestart.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 347 van 14 september 2000.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2000

titel

Samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via