27.001

Identificatie bij financiële dienstverleningHet wetsvoorstel brengt de wijze van identificeren van buitenlandse rechtspersonen en de identificatie bij financiële dienstverlening op afstand in overeenstemming met die in andere EU-lidstaten.

Verder wordt een bepaling geïntroduceerd voor een procedure voor de identificatie van publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 september 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 484 van 21 november 2000.


Kerngegevens

ingediend

28 januari 2000

titel

Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

5