Dit wetsvoorstel verschuift de periode waarin de datum van de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden als deze in hetzelfde jaar vallen als de gemeenteraads- of statenverkiezingen. Op grond van de huidige Kieswet vinden de verkiezingen bij samenval plaats op de woensdag in de periode van 4 tot en met 10 mei.

Omdat in deze periode en vlak daarvoor een aantal feest- en gedenkdagen valt wordt met dit voorstel de periode waarin de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden, verschoven naar de periode van 11 tot en met 17 mei. De volgorde van de verkiezingen wordt niet aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 163 van 3 april 2001.


Kerngegevens

ingediend

12 februari 2000

titel

Wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de Tweede Kamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads-of statenverkiezing

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten