27.154

Overeenkomst met Zuid-Afrika over handel, ontwikkeling en samenwerkingDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van een overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en Zuid-Afrika over handel, ontwikkeling en samenwerking (Trb. 2000, 45).

Het gemengde akkoord is voor onbeperkte tijd afgesloten en moet gezien worden in het perspectief van normalisering na beëindiging van het apartheidsregiem in 1994.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 februari 2001 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 152 van 29 maart 2001.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2000

titel

Goedkeuring van de op 11 oktober 1999 te Pretoria totstandgekomen Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (Trb. 2000, 45)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • hiermee wordt binnen 10 jaar, van de zijde van de EU, een vrijhandelszone tot stand gebracht,
  • het akkoord voorziet onder meer is samenwerking op het gebied van de politieke dialoog, mensenrechten, milieu, cultuur, toerisme en douane,
  • instelling van een Samenwerkingsraad die toeziet op de uitvoering van het akkoord en de ontwikkeling van toekomstige activiteiten.

Documenten