27.290

Introductie niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie voor de financiële marktDit wetsvoorstel introduceert voor de Verzekeringskamer, de Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer een identieke verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van gelijkgerichte regelgeving en beleid omtrent de toepassing van wet- en regelgeving terzake van niet-sectorspecifieke onderwerpen. Deze onderwerpen worden bij ministeriële regeling aangewezen.

Het voorstel beoogt het toezicht op de financiële marktsector dat wordt uitgevoerd door de drie organisaties, samenwerkend in de Raad van Financiële Toezichthouders, aan te vullen met een voorziening waarbij het toezicht beter kan worden afgestemd op de ontwikkelingen in de financiële markt. Dit met het oog op de bescherming van de afnemers (consumenten) van financiële diensten, het bevorderen van de goede werking van de financiële markten en het handhaven van het vertrouwen in de financiële sector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 september 2001 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 596 van 13 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2000

titel

Wet tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten