27.469

Uitvoering richtlijn overgang ondernemingenDit wetsvoorstel implementeert Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG over het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen (PbEG L 201).PDF-document

Hiermee wordt de overgang van pensioenrechten bij de overgang van een onderneming geregeld. Werknemers worden beschermd als bij een overgang de oude werkgever of de nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft. Verder worden de begrippen overgang en werknemer verduidelijkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 mei 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 215 van 16 mei 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 245 van 30 mei 2002.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2000

titel

Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via