Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.586

Knelpunten ZiekenfondswetDit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Ziekenfondswet betreffende onderwerpen die niet met elkaar samenhangen.

De wijzigingen zijn gericht op het oplossen van enkele in de ziekenfondsverzekering bestaande knelpunten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 juni 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2001 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 januari 2001

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Artikel I, onderdelen A, AA subonderdeel 1, B, C, DD, F tot en met I, en de artikelen II tot en met VIII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin deze wet wordt geplaatst, waarbij artikel I, onderdeel C, subonderdeel 1, terugwerkt tot en met 1 januari 2001.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel E, treedt in werking met ingang van 1 juli 2001. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2001, treedt artikel I, onderdeel E, in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt dit onderdeel terug tot en met 1 juli 2001.
 • 3. 
  De overige artikelen, onderdelen en subonderdelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Hoofdlijnen

De wijzigingen betreffen:

 • het vervallen van de nominale premie voor een ziekenfondsverzekerde jonger dan 18 jaar;
 • de overgang van de particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering
 • de samentelling van uitkeringstijdvakken voor de beoordeling of een uitkeringsgerechtigde ingevolge de Werkloosheidswet verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet
 • enkele redactionele verbeteringen

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via