Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.602

Wijziging Ambtenarenwet in verband met integriteitDit wetsvoorstel wijzigt de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Politiewet 1993. De wijzigingen beogen de integriteit van het overheidsapparaat te bevorderen.

In de genoemde wetten wordt een grondslag opgenomen voor regelingen inzake klokkenluiden (de omgang met vermoedens van misstanden), de openbaarmaking van nevenwerkzaamheden en de melding van financiële belangen en effectentransacties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 maart 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 januari 2003 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 60 van 20 februari 2003.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2001

titel

Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via