27.605

Bestrijding wapenbezit en wapengeweldDit voorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie met het oog op het toenemende wapengeweld in de samenleving.

Het voorstel voorziet, net als het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van de Camp,in een tijd- en gebiedgerichte aanpak door burgemeesters de mogelijkheid te bieden voor een bepaalde tijd veiligheidrisicogebieden aan te wijzen. Binnen deze gebieden kan dan door de politie preventief gefouilleerd worden en kunnen vervoermiddelen en bagage op de aanwezigheid van wapens onderzocht worden.

Het verschil met het voorstel van Van de Camp zit hem in de duur van het regime: het kan slechts voor een beperkt aantal uren gelden terwijl Van de Camp uitgaat van een duur van enkele dagen of enkele weken. Bovendien moeten in dit kabinetsvoorstel de officier van justitie en de rechter-commissaris er aan te pas komen voordat de politie voorbijgangers mag fouilleren.

Ook is er een relatie met wetsvoorstel (27.611) dat het door de politie preventief controleren van vervoermiddelen op de aanwezigheid van wapens beoogt mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is, in verband met het door de Eerste Kamer aangenomen en door de Koningin bekrachtigde bovengenoemde initiatiefvoorstel Camp, bij brief van 20 augustus 2002 (27.605 nr. 4)PDF-document ingetrokken door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2001

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot onderzoek aan de kleding en het onderzoeken van vervoermiddelen en van de Gemeentewet met betrekking tot de aanwijzing van gebieden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.