Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.619

Implementatie richtlijn misleidende en vergelijkende reclameDit wetsvoorstel wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 97/55 van 6 oktober 1997PDF-document inzake misleidende en vergelijkende reclame. Hiermee worden de regels in de Europese Unie inzake misleidende en vergelijkende reclame geharmoniseerd.

Met dit voorstel wordt vergelijkende reclame in de Europese Unie in beginsel toegestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 7 februari 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2001

titel

Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame ten einde ook vergelijkende reclame te regelen (PbEg L290)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu