Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.651

Wijziging Warenwet met het oog op incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet gevaarlijke werktuigenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het kabinetsstandpunt over het rapport van de Werkgroep Productwetgeving (kamerstuk 24.036, nr. 57). De productwetgeving van de ministeries van SZW en van VWS moet worden geïntegreerd in de Warenwet.

Het voorstel is onderdeel van een gefaseerde aanpak en beoogt de productwetgeving te vereenvoudigen en efficiënter te maken.

Het voorstel is is op 27 september 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 oktober 2001 als hamerstuk afgedaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 557 van 27 november 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 233 van 21 mei 2002.

De inwerkingtreding van het besluit van 3 juli 2003 is opgenomen in Staatsblad 339 van 28 augustus 2003.


Kerngegevens

ingediend

26 maart 2001

titel

Wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • De productveiligheidseisen uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Stoomwet worden opgenomen in de Warenwet, onder gelijktijdige intrekking van deze wetten.
  • Het begrip 'waren' wordt opnieuw gedefinieerd en kent drie categorieën zaken: - alle roerende zaken met inbegrip van eet- en drinkwaren; - bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onroerende zaken; - technische voortbrengselen.
  • Met deze wijzigingen wordt de Warenwet een beperkte productwet, waarin eisen aan de verschillende kwaliteiten van een product kunnen worden gesteld met betrekking tot veiligheid en gezondheid van de mens, veiligheid van zaken, eerlijkheid in de handel en goede voorlichting.
  • In een later stadium zal de Warenwet worden uitgebreid tot een algemene productwet.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via