27.663

Samenvoeging gemeenten Castricum, Akersloot en LimmenDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen tot de nieuwe gemeente Castricum, die ruim 34.000 inwoners zal tellen.

Met deze samenvoeging wordt naar de mening van de drie gemeenten een nieuwe gemeente gevormd die beter in staat zal zijn de noodzakelijke dienstverlening aan de burger te handhaven en nieuwe taakvelden aan te kunnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is 21 juni 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 372 van 21 augustus 2001.


Kerngegevens

ingediend

3 april 2001

titel

Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via