27.669

Introductie voorlopige maatregel tegen beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorgDit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid ter bescherming van de volksgezondheid maatregelen te treffen tegen personen die ervan worden verdacht bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (een aanmerkelijke kans op) schade aan de gezondheid van een ander te veroorzaken.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, een verdachte van een overtreding op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg een bevel te geven bepaalde handelingen niet meer uit te voeren. Hiermee worden patiënten beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen en wordt voorkomen dat aan de gezondheid van patiënten verdere schade wordt toegebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 maart 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 september 2002 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2001

titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: