Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.698

Wijziging Vleeskeuringswet en Warenwet inzake de heffing van retributiesDit wetsvoorstel wijzigt de Vleeskeuringswet en de Warenwet. Hierdoor wordt de heffing van retributies van keuringen van slachtdieren, vlees, vleeswaren en andere produkten van dierlijke oorsprong of de vervaardiging, bereiding en verhandeling van waren geregeld door middel van een Algemene maatregel van Bestuur.

Dit voorstel regelt het doorberekenen van kosten van bepaalde keuringen en controles die krachtens verdragen of bovenstaande wetten worden verricht. Verder krijgt de minister de bevoegdheid instanties te belasten met de beoordeling van eet- of drinkwaren en andere daarmee samenhangende werkzaamheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 oktober 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 november 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 601 van 13 december 2001.

Besluit retributies Vleeskeuringswet van 2 december 2002 is opgenomen in Staatsblad 605PDF-document van 17 december 2002.

Besluit retributies Vleeskeuringswet van 14 augustus 2003 is opgenomen in Staatsblad 331PDF-document van 28 augustus 2003.

Wijziging Retributiebesluit Vleeskeuringswet is opgenomen in Staatsblad 165PDF-document van 31 maart 2005.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2001

titel

Wijziging van de Vleeskeuringswet en de Warenwet inzake de heffing van retributies

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu