Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.777

Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2001 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2001 met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2001 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2001

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via