27.842

Taken en bevoegdheden advies- en meldpunten kindermishandelingDit wetsvoorstel voegt aan de Wet op de jeugdhulpverlening (WJHV) de taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK) toe. Hiermee worden de juridische knelpunten die het adequaat functioneren van de AMK's kunnen belemmeren weggenomen.

Het voorstel voorziet in een taakomschrijving van de AMK's, een regeling over de verstrekking van persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene, de doorbreking van het ambts- en beroepsgeheim en een regeling die beperkingen stelt aan het verplicht melden aan de betrokkene dat over hem gegevens worden verwerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 maart 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 september 2002 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2001

titel

Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: