Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.871

Invoering Euro en procedure wijziging maximumprijs geregistreerd geneesmiddelDit voorstel wijzigt de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). De voorgestelde wijzigingen beogen de WPG te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de euro waardoor in drie van de vier referentielanden (Duitsland, België en Frankrijk) geen sprake meer zal zijn van lokale valuta.

Daarnaast voorziet het voorstel in een afzonderlijke procedure in de Wgp op grond waarvan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport op verzoek van een belanghebbende de maximum-apotheekinkoopprijzen kan verhogen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 8 november 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 610 van 13 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

16 juli 2001

titel

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (invoering euro en procedure wijziging maximumprijs geregistreerd geneesmiddel te verzoeken)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel A, ten tweede, werkt terug tot en met 1 januari 1999

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via