Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.055

Vervallen woonplaatsvereiste in Wet toegang ziektekostenverzekeringen



Dit voorstel wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.

Het voorstel beoogt deze wet in overeenstemming te brengen met Europese verordenings- en richtlijnbepalingen door het laten vervallen daarin van het woonplaatsvereiste voor bepaalde categorieën personen. Daardoor kunnen personen die in Nederland werken en in het buitenland wonen in Nederland een standaardpakketpolis afsluiten en kunnen personen die naar het buitenland verhuizen hun eenmaal afgesloten standaardverzekering behouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 20 december 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 oktober 2001

titel

Wijziging van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 in verband met het vervallen van het woonplaatsvereiste voor bepaalde categorieën van personen, alsmede wijziging van de regels met betrekking tot de begroting en de verantwoording (vervallen woonplaatsvereiste)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via