28.066

Goedkeuring Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en MacedoniëDit voorstel regelt de goedkeuring van de op 9 april 2001 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (Tractatenblad 2001, nr. 81)PDF-document.

Met deze overeenkomst wordt aan Macedonië op termijn vooruitzicht geboden op het lidmaatschap van de EU. Van de landen in de Westelijke Balkan komt Macedonië als eerste in aanmerking voor zo'n overeenkomst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 268 van 6 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2001

titel

Goedkeuring van de op 9 april 2001 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De belangrijkste elementen van de overenkomst zijn:

  • politieke dialoog met Macedonië;
  • intensivering van de intra-regionale samenwerking, o.a. de totstandbrenging van vrijhandelsgebieden onder de landen van de regio;
  • het vooruitzicht op de totstandkoming van een vrijhandelsgebied met de Gemeenschap binnen tien jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst;
  • verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, verlening van diensten, lopende betalingen en kapitaalverkeer;
  • afstemming van de wetgeving van Macedonië op die van de EG, met name voor belangrijke onderdelen van de interne markt;
  • samenwerking met Macedonië op een groot aantal gebieden, waaronder justitie en binnenlandse zaken;
  • instelling van een raad die toeziet op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, alsmede instelling van twee comité's.

Documenten