28.084

Meldingsplicht voor de ziekte van Creutzfeldt-JakobDit wetsvoorstel voegt aan de Infectieziektewet een meldingsplicht ten aanzien van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob toe. Hiermee worden artsen verplicht bij de GGD melding te maken van alle gevallen van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Met dit voorstel wordt het mogelijk bloed, bloedrestanten of bloedpreparaten van een persoon op wie de melding betrekking heeft, die bewaard zijn gebleven te gebruiken ten behoeve van anderen, op te sporen en te vernietigen. Hiermee wordt het risico van verspreiding van de ziekte teruggedrongen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 7 maart 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2001

titel

Wijziging van de Infectieziektewet in verband met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: