28.096

Samenvoeging van de gemeenten Oss en RavensteinDit wetsvoorstel betreft de samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein tot de nieuwe gemeente Oss.

Met dit voorstel wordt een oplossing geboden voor problemen waarmee de gemeente Ravestein de laatste jaren in toenemende mate kampt en wordt bovendien een impuls gegeven aan Oss als centrumgemeente met een regionale functie.

De huidige gemeenten Oss en Ravenstein waren ook onderwerp van herindelingdiscussies, die geresulteerd hebben in de Wet gemeentelijke herindeling in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant (Stb. 1993, 476).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 284 van 13 juni 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 285 van 13 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

16 november 2001

titel

Samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via