Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.222

Reparatiewet VWS 2001/2002Dit voorstel herstelt enkele wettechnische onvolkomenheden en brengt enkele andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan in een aantal wetten op het terrein van VWS. Met het wetsvoorstel worden geen beleidsinhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 maart 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2002

titel

Wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2001/2002)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Het voorstel wijzigt de volgende wetten:

  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
  • Welzijnswet 1994;
  • Vleeskeuringswet;
  • Drank- en Horecawet;
  • Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via