Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.228

Wijziging AWBZ in verband met onduidelijkheid over de term indicatieadviesDit wetsvoorstel neemt in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de onduidelijkheden rond de term indicatieadvies van een indicatieorgaan weg. Deze adviezen worden als een besluit aangemerkt.

Met dit voorstel wordt voor de toepassing van de AWBZ een oordeel van een indicatieorgaan, een besluit waarin naar aard, inhoud en omvang wordt vastgesteld op welke zorg de verzekerde is aangewezen. Tevens worden enkele technische verbeteringen in de Ziekenfondswet aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 februari 2002

titel

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat:

  • a. 
    de artikelen 9a, 9b en 58 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals die luidden voor dat tijdstip, van toepassing blijven ten aanzien van adviezen als bedoeld in artikel 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, uitgebracht voor dat tijdstip;
  • b. 
    artikel II, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 2001;
  • c. 
    artikel II, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juli 2001.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via