28.259

Goedkeuring belastingverdrag met BelgiëDit wetsvoorstel keurt het tussen Nederland en België gesloten verdrag tot het vermijden van het betalen van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting (Trb. 2001, 136)PDF-document goed.

Met dit voorstel wordt het betalen van dubbele belasting voor met name grensarbeiders en het ontduiken van de belastingen voorkomen. Verder wordt de rechtszekerheid voor belastingplichtigen verhoogd en de administratieve lasten verminderd door het bieden van wederzijdse bijstand tussen belastingadministraties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 oktober 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2002 zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en de SGP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 596 van 13 december 2002.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2002

titel

Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten