28.274

Goedkeuring Stabiliteits- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en KroatiëDit wetsvoorstel keurt de op 29 oktober 2001 totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten met de Republiek Kroatië goed (Trb. 2002, 23)PDF-document.

Met dit voorstel wordt Kroatië op termijn uitzicht geboden op het lidmaatschap van de EU, op basis van de Europes Verdragen en de criteria van de Europese Raad van Kopenhagen van 1993, passend in het beleid voor alle landen in de westelijke Balkan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 juli 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 september 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 512 van 24 oktober 2002.


Kerngegevens

ingediend

25 maart 2002

titel

Goedkeuring van de op 29 oktober 2001 te Luxemburg tot standgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb.2002, 23)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De overeenkomst bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • kader voor van een politieke dialoog;
  • maatregelen terwille van intensievere regionale samenwerking;
  • de totstandkoming van een vrijhandelsgebied voor goederen en diensten na een overgangsperiode van zes jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst;
  • regeling van het verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, verlening van diensten, lopende betalingen en kapitaalverkeer;
  • harmonisatie van de wetgeving van Kroatië met die van de EG, met name voor de interne markt;
  • onder meer samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
  • volledige liberalisering van het transitoverkeer over de weg;
  • formalisering van de financiële en technische bijstand van de EG aan Kroatië ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van de Overeenkomst.

Documenten