28.284

Verbod op xenotransplantatieDit voorstel tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen voorziet in een verbod op het uitvoeren van medische verrichtingen waarbij xenotransplantie wordt toegepast. Het verbod heeft alleen betrekking op het uitvoeren van medische verrichtingen met levende bestanddelen van dieren.

Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de risico's voor de gezondheid van mensen. Aangezien het niet ondenkbaar is dat technieken worden ontwikkeld waarbij gevaar voor patiënt en volksgezondheid nagenoeg is uitgesloten, worden deze technieken niet blijvend verboden. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur medische verrichtingen aan te wijzen waarop het verbod niet van toepassing is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 25 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 maart 2002

titel

Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering van een verbod op xenotransplantatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

5