28.373

Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswettenDit voorstel wijzigt een vijftal financiële toezichtswetten en heeft tot doel deze wetten op een aantal onderdelen te actualiseren en te harmoniseren.

De aanleiding voor dit voorstel is de Notitie inzake samenhang en verschillen tussen de financiële toezichtswetten, de zogenaamde "kleine röntgenfoto" (24.843, TK nr. 1)PDF-document, de nota "Integriteit van de financiële sector" (25.830, TK nr. 2)PDF-document en de Tussenrapportage daarvan (25.830, TK nr. 4)PDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 september 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 55 van 20 februari 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 482 van 27 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2002

titel

Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten