28.420

Penitentiair programma en elektronisch toezichtDit wetsvoorstel verruimt de criteria voor deelname aan een penitentiair programma naar vrijheidsstraffen van minder dan een jaar. Tevens wordt elektronisch toezicht verankerd in de Penitentiaire beginselenwet.

Het voorstel geeft hiermee uitvoering aan een aantal voorstellen die in de nota Sancties in perspectief (TK 27.419 nr. 1) gedaan zijn, om te komen tot een helder en meer inzichtelijk sanctiestelsel op het gebied van de vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen voor volwassenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 142 van 15 april 2003.


Kerngegevens

ingediend

10 juni 2002

titel

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten