28.503

Verbod op het houden van dierproevenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de dierproeven waardoor het verboden wordt dierproeven te houden met mensapen, te weten chimpansees, bonobo's, orang-oetans en gorilla's. Overtreding hiervan wordt een misdrijf waarop gevangenisstraf of een geldboete staat.

Een tijdelijke uitzondering wordt gemaakt voor een al begonnen onderzoek naar een vaccin voor hepatitis C waarbij gebruik wordt gemaakt van chimpansees.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 mei 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2002

titel

Wijziging van de Wet op de dierproeven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • 2. 
    Artikel 10e van de Wet op de dierproeven geldt niet voor proeven met gebruikmaking van chimpansees (pan troglodytes) ten behoeve van onderzoek naar een vaccin tegen hepatitis-C, waarvan de uitvoering is begonnen vóór 1 januari 2003

Documenten