Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.600 G

Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2003Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2003 van het BTW-compensatiefonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 november 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 11 van 14 januari 2003.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2002

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2003

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via