28.678

Scheiding financiering beheerskosten Ziekenfondswet en AWBZDit voorstel wijzigt de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen en beoogt een scheiding aan te brengen in de financiering van de beheerskosten van de Ziekenfondswet en de AWBZ.

Een scheiding tussen de kosten van de uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ is wenselijk omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat het toegekende beheerskostenbudget AWBZ lager is dan de werkelijke beheerskosten, waardoor een overloop tussen beheerskostenbudgetten AWBZ en Ziekenfondswet nodig was. Het streven is dat het beheerskostenbudget AWBZ toereikend is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 december 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2002

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten