28.763

Technische wijziging van de OpiumwetDit wetsvoorstel wijzigt de Opiumwet.

Met dit voorstel worden in de Opiumwet twee technische wijzigingen aangebracht. De onjuiste verwijzing naar artikel 9 en de lijst van middelen wordt aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 april 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 januari 2003

titel

Wijziging van een tweetal bepalingen van de Opiumwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: