28.868

Wijziging Infectieziektenwet en QuarantainewetDit wetsvoorstel wijzigt de Infectieziektenwet en de Quarantainewet waardoor het mogelijk wordt maatregelen te treffen om de verspreiding van pokken, SARS en andere ernstige (dodelijke en zeer besmettelijke) infectieziekten tegen te gaan. De maatregelen hebben betrekking op afzondering, waarneming en medisch toezicht.

In beginsel wordt uitgegaan van vrijwillige medewerking van de bevolking. Dwingende maatregelen worden alleen gehanteerd als uiterste middel om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen. Het wetsvoorstel gaat ook in op de verantwoordelijkheden van de diverse instanties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 februari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2004

titel

Wijziging van de Infectieziektenwet en de Quarantainewet ter bestrijding van de gevaren van pokken, SARS of andere ernstige infectieziekten van hoge letaliteit en besmettelijkheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op: