28.871

Goedkeuring Protocollen inzake toetreding van Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije tot de NAVODit voorstel regelt de goedkeuring door het Nederlandse parlement van het NAVO-protocol over de toetreding van Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije tot deze veiligheidsorganisatie (Trb. 2003, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59).

Met deze toetreding wordt de algehele Europese veiligheid en stabiliteit vergroot. De Tweede Kamer was op 17 december 2002 tijdens het plenaire debat in grote meerderheid voorstander van uitbreiding van het Bondgenootschap met deze landen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2003 zonder stemming aangenomen. De fracties van GroenLinks en de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 19 van 27 januari 2004.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2003

titel

Goedkeuring van de op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Roemenië, de Republiek Slovenië en de Republiek Slowakije (Trb. 2003, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Documenten