29.041

Wet toezicht trustkantorenDit wetsvoorstel bevordert de integriteit van het financiële stelsel door middel van de regulering van het truststelsel. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen.

Trustkantoren voeren ten behoeve van andere ondernemingen het beheer over rechtspersonen en vennootschappen. Bepaalde doorstroomstructuren maken Nederland echter kwetsbaar, waardoor het denkbaar is dat gestapelde internationale concernstructuren worden misbruikt door internationaal opererende witwassers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 9 van 15 januari 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 58 van 19 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2003

titel

Het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten