Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.047

Wijziging van de Wet op de dierproevenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de dierproeven in verband met een onvolledige omzetting van de artikelen 11 en 22, eerste lid, van richtlijn nr. 86/609/EEG van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PbEG L 358)PDF-document.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 16 januari 2003 geconstateerd dat Nederland bij de eerdere wijziging van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996, 500)PDF-document niet alle maatregelen heeft getroffen die nodig zijn. Dit voorstel voorziet hier alsnog in.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 november 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 december 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2003

titel

Wijziging van de Wet op de dierproeven

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via