Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.230

Technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003Dit wetsvoorstel herziet veschillende wetten op het gebied van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met verbeteringen van voornamelijk wetstechnische aard.

Met dit voorstel worden verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer wordt genoemd hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 november 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 oktober 2003

titel

Wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via